Yaratıcılıkta Etki Nasıl Sağlanır?

Bakış Açısı

Üzerinde çalıştığınız projenin öncelikli ihtiyaçlarına odaklanan bir bakış açısı geliştirmek, kreatif sürecinin en önemli ilk adımıdır. Odaklanmak istediğiniz konuda farklılaşmanıza yardımcı olacak bir yaklaşım ile etkili bir ilk temas yaratır ve fikrinize giden yolun gücünü katlayabilirsiniz.

Unutmayın, ilk izlenim her şeyden önemlidir. Konunuza hakim olduğunuzu gösterin. Geleneksel yöntemler geleneksel yapılar içindir. Dinamik olmanın, anlamlı farklılaşmanın size ait çözümlerini keşfedin. SWOT, hedef kitle analizi, segmentasyon yerine, “Neden ve kim için varız?” sorusunun cevabını işlerinize yansıtın.

Kreatif Strateji

Kreatif fikrinizin gücünü artırmak için “ne bulduğunuza” değil, bulduğunuz şeyin “nasıl anlatılacağına” odaklanın. Fikrinizin veya projenizin anlatımına destek olacak kreatif stratejiyi planlayın. Kimi zaman sadece bir sunum için bunu yapabilir hatta markanızın özünü şekillendirirken bile bundan faydalanabilirsiniz.

Sunum Tasarımı

Karşınızdaki kişiyi etkilemek için kullanacağınız tekniklerden bir diğeri de bakış açınızı ve kreatif stratejinizi bir araya getiren ve yaratmak istediğiniz algının atmosferine izleyicinizi davet edebilen bir sunum tasarımıdır. Sıkıcı şablonlardan ve jenerik görsellerden arındırılmış bir sunum size tahmin etmediğiniz kapılar açabilir. Bu yüzden içeriğiniz kadar sunuma yerleştirdiğiniz her öğenin birbirini tamamladığından emin olun. Ufak detaylarla sizi dinleyen kişileri etkileyin.

--

--

Branding Experience and Design-Led Business Thinking Istanbul based creative studio

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
En Kolay Yolla

Branding Experience and Design-Led Business Thinking Istanbul based creative studio